Produktionsteam

Regissör Sixten Lundberg
Kapellmästare/orkesstrering/sånginstudering Patricia Borgman
Koreograf Annette Lundell
Scenograf Petri Horttana
Head of Productions Peppe Krook
Kostymör Saara Kantanen
Regiassistent Nanne Vaihinen
Koreografassistent Birk Lerviks
Kostymörassistent Martina Nordin
  Emilia Gustafsson
Produktionsassistent Heidi Jousmaa
Biljettförsäljning/Kansli Paula Lönnroth
  Ida Flemmich
  Taru Engdahl
  Henrita Fagerström
  Fredrika Åkerö
  Kia Exell
  Andrea Degerlund
  Alvar Sirén
Grafiker Maria Bussman
Marknadsföringsansvarig/Promotor Mona Salama
Fotograf Emilia Nyberg
Programblad/Layout ADD, Christian Willför
Byggmästare/elektriker/infra/inspicient Robban Sederholm
Ljud och Ljus Bitoz/Baba Sjöblom
  Jonathan Flinck
  Sandra Nyman
Byggteam Robban Sederholm
  Ingemar Mattson
  Jonte Viktorzon
  Ludde Fagerström
Målare Fanny Huttunen
  Amina Majasola
  Judith Grönqvist
  Annette Lundell
  Birk Lerviks
  Vide Lerviks
Områdesansvarig/Parkering Janne Gustafsson
Bufféansvarig Annika Gustafsson
   

 


Foto: Emilia Nyberg