Repetitionsbilder från sångspelet Under torparsolen på Raseborgs Sommarteater 29.6-5.8 2006.

Bilderna får fritt användas  (med angivande av källa) i sammanhang som beskriver  Raseborgs Sommarteater. Foto: Jan Lindroos. 
Kontakta  VNUR/Raseborgs Sommarteater  (tel. 019-2415035) för högresolutionsbilder.

 


Kurre Karring (Kim Snygg) och Olof
Jordman (Göran Wadenström).

Olof Jordman (Göran Wadenström) och Gustav
Jordman (Leo Moring).

Tre studenter (Heidi Jousmaa, Jan Korander, Jenny Moed), Gubben (Sjutte Björklund) och Kon (Nanne Vaihinen).
 
Gammelmormor (Rosie Westerlund).

Rackarn (Tommy Haakana)

Torpare beredda att gräva (fr.v.  Kim Snygg, Tapio Laasonen, Valtteri Blom, Hans Ahlfors, Sjutte Björklund, Jan Karell) och Gustav Jordman (Jan Korander). 
 
Godsarrendator Svalling (Dan Idman).
 
Fartfylld dans på folkfesten, i förgrunden Jenny Moed och Kim Snygg.
 
Gammelmormor (Rosie Westerlund) kaverar.

Gustav Jordman (Jan Korander) sjunger ut.