TROLLKARLEN FRÅN OZ: ROLLER OCH MEDVERKANDEDoroty (Marika Karlsson) i Smaragdstaden med De Grönklädda (Göran Wadenström och Jan Karell).
Foto: Jan Lindroos.

KARAKTÄRER I KARIS

 
Doroty
Toto


Läraren
Berättaren
Radiorösten

Asta i Öst
TV-shop

 
Marika Karlsson
Nelli

Tommy Haakana
Barbro Backman
Jonas Jungar
Heini Rautoma
Tapio Laasonen
Marie Turtiainen
 
Kompisar
Jennifer Karlsson, Sofia Manninen
Mobbare
Malena Backman, Minna Kettunen, Annette Lundell, Alexander Store
Människor i Karis
Alexander Alén, Fredrik Björkqvist, Kåre Collin, Ida Flemmich, Emilia Gustafsson, Dan Idman, Jan Karell, Peppe Krook, Lotta Lerviks, Kim Snygg, John Voutila, Henrik Wickström

VARELSER I OZ

 
Fågelskrämman
Plåtmannen
Lejonet
Toto
Kim Snygg
Dan Idman
Per-Erik Krook
Alexandra Lindholm
Glinda i Syd
Urda i Norr
Vera i Väst
Trollkarlen
Emilia Ekström
Annika Gustafsson
Minna Kettunen
Tapio Laasonen
       
Borgmästar Munte Göran Wadenström    
Medborgare i Munterland
Milton Bäcksbacka, Robin Gustafsson, Julia Hellén, Ellen Hindersson, Wilma Hindersson, Eddy Krook, Felix Lemström,Birk Lerviks,Johanna Lindholm, Melissa Löfberg, Sini Mielonen, Katja Riski, Elin Sundström 
Mannen Jan Karell Kvinnan Malena Backman
Plåtskogen
Alexander Alén, Fredrik Björkqvist, Ida Flemmich, Emilia Gustafsson, Tommy Haakana, Jennifer Karlsson, Lotta Lerviks, Sofia Manninen, Sini Mielonen, Alexander Store, John Voutila, Henrik Wickström
Floden
Malena Backman, Ida Flemmich, Emilia Gustafsson, Jennifer Karlsson, Johanna Lindholm, Annette Lundell, Sofia Manninen, Sini Mielonen, Heini Rautoma, Elin Sundström, Marie Turtiainen, Julia Hellén
Vallmofältet
Ida Flemmich, Emilia Gustafsson, Julia Hellén, Ellen Hindersson, Wilma Hindersson, Lotta Lerviks, Johanna Lindholm, Annette Lundell, Melissa Löfberg, Sini Mielonen, Heini Rautoma, Elin Sundström, Marie Turtiainen
Drottning Åkersork  Katja Riski    
Gräsklipparen John Voutila    
Åkersorkar
Malena Backman, Robin Gustafsson, Tommy Haakana, Jennifer Karlsson, Felix Lemström, Birk Lerviks, Sofia Manninen,
Smaradgstaden
Göran Wadenström, Fredrik Björkqvist, Jan Karell, Johanna Lindholm, Heini Rautoma, Katja Riski, Alexander Store, Henrik Wickström
Den fruktansvärda besten
Alexander, Alén, Kåre Collin, Tommy Haakana, Robin Gustafsson, Felix Lemström, John Voutila
Den vackra kvinnan                          Marie Turtiainen
Veras småhäxor
Julia Hellén, Ellen Hindersson, Wilma Hindersson, Elin Sundström
Veras slavar
Alexander Alén, Fredrik Björkqvist, Milton Bäcksbacka, Ida Flemmich, Robin Gustafsson, Tommy Haakana, Jennifer Karlsson, Eddy Krook, Felix Lemström, Lotta Lerviks, Johanna Lindholm, Melissa Löfberg, Sofia Manninen, Heini Rautoma, Katja Riski, Marie Turtiainen, Sini Mielonen
De flygande aporna
Kåre Collin, Birk Lerviks, Alexander Store, John Voutila, Malena Backman, Emilia Gustafsson, Annette Lundell
Regnbågsfolket
Kåre Collin, Jan Karell, Tapio Laasonen, John Voutila, Malena Backman, Emilia Gustafsson, Jennifer Karlsson, Annette Lundell, Sini Mielonen, Marie Turtiainen
TV-publik
Malena Backman, Milton Bäcksbacka, Ida Flemmich, Robin Gustafsson, Julia Hellén, Ellen Hindersson, Wilma Hindersson, Jennifer Karlsson, Felix Lemström, Lotta Lerviks, Melissa Löfberg, Sofia Manninen, Sini Mielonen
TV-balett
 
Emilia Gustafsson
Annette Lundell
Soldater
 
Kåre Collin
John Voutila
Vapenhandlaren


 
Jan Karell


 
Professorer


 
Tommy Haakana
Alexander Alén
Eddy Krook
Birk Lerviks
   

ORKESTER

Teddy Granroth
Olli Liljeström
Ingemar Mattsson
Alex Nissfolk
Jens Rosenqvist
samt Tapio Laasonen
Kapellmästare, klaviaturer, violin m.m.
Basgitarr m.m.
Trummor och slagverk
Gitarrer
Klaviaturer
Gitarr
 

MEDVERKANDE

Alexander Alén Malloh Backman Fredrik Björkqvist
Milton Bäcksbacka  Kåre Collin Emilia Ekström
Ida Flemmich  Annika Gustafsson Emilia Gustafsson
 Robin Gustafsson Tommy Haakana Julia Hellén
Ellen Hindersson Wilma Hindersson  Dan Idman
Jaane Karell Jennifer Karlsson Karlsson Marika
Minna Kettunen Eddy Krook  Peppe Krook
Tapio Laasonen Felix Lemström Birk Lerviks
Lotta Lerviks Alexandra Lindholm Johanna Lindholm
 Annette Lundell Melissa Löfberg  Sofia Manninen
Sini Mielonen Heini Rautoma Katja Riski
Kim Snygg Alexander Store Elin Sundström
Miso Turtiainen  John Voutila Göran Wadenström
   
Henrik Wickström