Utan dessa organisationer,
företag och privatpersoner
skulle Raseborgs Sommarteater                      
inte vara vad den är idag. 
Från hela vårt hjärta – tack!!!

Varuboden-Osla har varit vår huvudsponsor i flera år och båda parterna är väldigt nöjda med samarbete. S-ägarkunder och innehavare av S-kort avnjuter rabaterade priser på föreställningar. Vi medverkar i deras uppgift om att producera tjänster och förmåner för våra ägarkunder och att främja välmåendet i regionen. LÄNK

 

Vi tackar för fortsatt stöd och samarbete. En stark aktör i nejden som möjliggör kommunikation och informationsöverföring på de mest moderna sätten. Karis Telefon ägs av sina abonnenter, erbjuder ICT-tjänster åt konsumenter, företag, samfund och operatörer.  LÄNK

Ensemblens steppskor kommer från Footlight. Ett samarbete som syns (och hörs) långt.  Footlight är stället där musikalartister handlar. LÄNK 

 

Tack till våra bidragsgivare: 
Konstsamfundet
Svenska kulturfonden
Sparbankstiftelsen i Ingå
Sparbanksstiftelsen i Tenala
Sparbanksstiftelsen i Bromarf
Bergsrådinnan Sophie von Julin
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne

Tack också alla företag, föreningar, privatpersoner och frivilliga som med stöd, donationer, utlåning av rekvisita och uppoffrande arbetsinsatser gör jakten på Gralen möjlig.

 

Tidigare års sponsorer:

2020-2021:

Vår huvudsponsor: Varuboden-Osla Handelslag.

Våra bidragsgivare och samarbetspartners: Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, Finlands Svenska Ungdomsförbund, Konstsamfundet, Raseborgs Stad, Sparbanksstiftelsen i Bromarf, Sparbanksstiftelsen i Ingå, Sparbanksstiftelsen i Tenala, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman, Svenska Kulturfonden, Svenska Teaterföreningen i Finland, Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr, William Thurings stiftelse, Andelsbanken Raseborg, Raseborgs Energi, Karis Järn, Karis Telefon, KSF Media, Finlandssvenska teckenspråkiga r.f., Svenska Synskadade i Västnyland r.f. och Hörselföreningen i Västnyland rf.

Alla andra: företag, föreningar, privatpersoner och frivilliga som med stöd, donationer, utlåning av rekvisita och uppoffrande arbetsinsatser har gjort färden till Landet Ingenstans möjlig.

 

2019:

Våra huvudsponsorer: Varuboden-Osla Handelslag och Ekenäs Sparbank

Våra bidragsgivare och samarbetspartners: Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse, Finlands Svenska Ungdomsförbund, Konstsamfundet, Raseborgs Stad, Sparbanksstiftelsen i Ingå, Sparbanksstiftelsen i Tenala, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Svenska Kulturfonden, William Thurings stiftelse, Andelsbanken Raseborg, Ekenäs Energi, Karis Järn, KSF Media, Lärkkulla, Finlandssvenska teckenspråkiga r.f., Synskadade i Västra Nyland r.f. och Winellska Skolan

Alla andra: företag, föreningar, privatpersoner och frivilliga som med stöd, donationer, utlåning av rekvisita och uppoffrande arbetsinsatser har gjort årets fantastiska färd runt jorden möjlig!

 

2018:

Svenska Kulturfonden, Raseborgs Stad, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse, Sparbanksstiftelsen i Ingå, Sparbanksstiftelsen i Tenala, Svenska Folksskolans Vänner, Konstsamfundet, Stiftelsen Emelie och Rudolf Geselluis, Hurja piruetti, Lärkkulla, Forsstyrelsen, KSF Media, Varuboden-Osla, Ekenäs Sparbank och så alla företag, föreningar, privatpersoner och frivilliga som med stöd, donationer, utlåning av rekvisita och uppoffrande arbetsinsatser

2017:

Svenska kulturfonden, Raseborgs stad, Handelslaget Varuboden-Osla, KSF Media, Ekenäs Sparbank, Special Mobil, Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse, Konstsamfundet, Sparbanksstiftelsen i Tenala, Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo, William Thurings stiftelse, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska Folkskolans Vänner, Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, Västra Nylands folkhögskola, alla våra funktionärsföreningar,  Slottsknektens stuga, Luckan Raseborg, Mopoclubben Racerborg, Forststyrelsen samt alla som bidragit med lotterivinster.

2016:

Svenska kulturfonden,  Raseborgs stad,  Handelslaget Varuboden-Osla, KSF Media, Ekenäs Sparbank, Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse,  Konstsamfundet, Sparbanksstiftelsen i Tenala, Sparbanksstiftelsen i Ingå, Sparbanksstiftelsen i Bromarf, William Thurings stiftelse, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond,  Alli Paasikiven säätiö, Svenska Teaterföreningen i Finland, Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, Axxell, Västra Nylands folkhögskola, alla våra funktionärsföreningar,  Slottsknektens stuga, Luckan Raseborg,  Forststyrelsen

2015:

 Svenska kulturfonden Raseborgs stad Sparbanksstiftelsen i Karis-PojoSparbanksstiftelsen i Tenala Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse Konstsamfundet William Thurings stiftelse Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond Varuboden Osla KSF Media Axxell Västra Nylands folkhögskola Lärkulla folkakademi (pop&rock) alla våra funktionärsföreningar,  UNICEF lokalgruppen i Raseborg Slottsknektens stuga New Land Pictures Robban Sederholm,  Yrkesinstitutet Prakticum Micke Österholm,  Hästen Söpö och ägare Solja Kvarnström,  Magnus Fagerström,  Luckan Raseborg Forststyrelsen Annette Lundell,  Rullarsböle/Ingemo Grönqvist,  Elefant.fi

 

 2014:

 Svenska Kulturfonden  Handelslaget Varuboden-Osla   KSF-media  Andelsbanken  Sophie von Julins stiftelse  Föreningen Konstsamfundet  Raseborgs Stad  Museiverket  New Land Pictures  Motel Marine  Kulturhuset Karelia  Lärkkulla-stiftelsen  Reklamtjänst  VNF  Tuula Salo  Karis Optik  S-market Ekenäs  Svenska folkskolans vänner  Lions Karis  Raseborgs Stad  Svenska Teaterföreningen i Finland  Stiftelsen Emelie och Rudolf Gesellius Fond  William Thurings stiftelse  Forststyrelsen    Mamma och Pappa