Raseborgs Sommarteater

Om Raseborgs Sommarteater

Raseborgs Sommarteater är den största sommarteatern i Svenskfinland med över 1000 fasta sittplatser.

Sommarteater vid Raseborgs slott inleddes år 1966. Arrangör har sedan starten varit Västnyländska Ungdomsringen VNUR rf, men föreställningarna skulle inte kunna genomföras utan aktivt funktionärsstöd från VNUR:s medlemsföreningar.

Från år 1971 har sommarteatern varit ett årligt återkommande evenemang, och sommaren 2009 kunde teatern räkna in sin halvmiljonte (500.000) besökare!

Pjäserna har genom åren varierat från lokalhistoriska pjäser – ofta originalverk med anknytning till både slottet och bygden – till välkända musikaler och familjepjäser.

Ett varumärke för Raseborg är musikaliskt högklassiga uppsättningar, där amatörers spelglädje och professionellt teaterkunnande går hand i hand.

De flesta medverkande är amatörer, men det är inte ovanligt att professionella skådespelare ingår i ensemblen.

Raseborgs Sommarteater välkomnar teaterintresserade att vara med på eller bakom scenen.

För mer information kontakta oss på info@raseborg.org

 • Föreställningen är utomhus
  Läktaren har inte tak så klä dig efter
  dagens väder.
  Men kom ihåg: Det regnar sällan vid
  Raseborg, trots vad väderleksrapporter
  kanske kan påstå…
   
 • Vi har hörselslinga
  Säg till när du bokar! Platskarta
   
 • Vi har servering
  Buffén öppnar 1 timme före föreställning.
   
 • Gratis parkering
  300 meter från läktaren. Infart och parkering endast  via Raseborgs Slottsväg. Handikappsparkering finns tillgänglig.
   
 • Adress
  Raseborgs Slottsväg 100, 10710 Snappertuna (Google Maps)

Tillgänglighet

På Raseborgs Sommarteater vill vi erbjuda alla en lyckad teaterupplevelse, därför försöker vi så långt det är möjligt erbjuda olika alternativ för att ALLA ska kunna ta del av våra produktioner! 

Informera oss om dina behov och önskemål när du bokar dina biljetter via oss, och tveka inte att fråga om det är något du undrar över!

På Rasborgs Sommarteater erbjuder vi:

 • ca.100 stycken platser som riktar sig till personer som är i behov av hörselslinga

 • rullstolsplatser på läktaren

 • platser längre fram för personer med funktionsvariation

 • handikapp-WC

 • möjlighet att få köra närmare spelplatsen för att underlätta för t.ex. äldre eller personer med funktionsvariation

 • inva-parkering

 • häften med låttexter får lånas, för t.ex. personer med nedsatt hörsel

  Sommaren 2023 erbjuder vi även:

  • 8.7 Syntolkad föreställning

Plan för motarbetande av mobbning och sexuella trakasserier inom VNUR:s produktioner och VNUR

Den 28.8.2018 godkände VNUR:s styrelse en plan för att motarbeta mobbning och sexuella trakasserier inom våra produktioner och inom vår verksamhet överlag. Föreningens verksamhetsledare fungerar även som trakasseriombud och förutom att reda ut dylika fall i enlighet med planen så bistår hon även våra medlemsföreningar i dessa frågor. 

Planen i korthet

Inom VNUR vill vi skapa en öppen verksamhetskultur där alla får vara sig själva. Man ska kunna medverka i VNUR:s produktioner utan att behöva känna sig otrygg eller obekväm i VNUR:s verksamhet. I osakligheter bör ingripas omedelbart. Många arbetar frivilligt för VNUR:s bästa, därför har vi också en skyldighet att se till att alla får en trevlig samvaro utan osakligheter. De som representerar VNUR ska alltid föregå med gott exempel och ingripa i de fall av mobbning och trakasserier man noterar.

Målsättningar:
– 0% av de medlemmar som finns i produktionerna ska behöva uppleva osakligt beteende av både verbal och fysisk natur
-Skapa en öppen diskussionskultur där mobbning och trakasserier behandlas omedelbart

Förutom vårt trakasseriombud följer vi även följande konkreta metoder:

Information om nolltolerans för mobbning och trakasserier i samband med inledning av varje produktion: Vid inledningen av varje produktion informeras alla medverkande om de regler som gäller angående mobbning- och trakasserier. 

Trakasseri- och mobbningsavtal  för alla personer som medverkar i VNUR:s produktioner eller övriga sammansättningar (t.ex.Styrelse) bör godkänna en avtalspunkt / separat avtal där man godkänner att man inte behandlar någon annan illa. Ifall någon behandlas illa kan den personen som mobbar avvisas ur produktionen ifall situationen inte kan neutraliseras. 

Årlig mobbningsrapport utarbetas där man granskar trakasseri- och mobbningsfallen inom VNUR:s produktioner. Rapporten behandlas konfidentiellt av styrelsen.

Konkreta åtgärder:

Utgångsläget är den att situationen kan normaliseras genom diskussion. Ifall detta inte lyckas bör produktionsteamet / styrelsen på basis av verksamhetsledarens redogörelse besluta om avstängning från produktionen. Vid grova mobbnings- och trakasserifall är konsekvensen alltid avstängning från produktionen. Alla fall som utreds av verksamhetsledaren ska dokumenteras och arkiveras i två år från det att fallet utretts.

De målsättningar man har utvärderas genomgående med hjälp av den utvärderingsblankett som ges till ansvariga inom produktionen. Styrelsen för VNUR följer upp de resultat som utvärderingsblanketten ger. All data angående denna fråga sparas så att man kan jämföra hur situationen förändrats.

För mer information och rådgivning i dessa frågor vänligen kontakta vår verksamhetsledare på 019-2415035 eller info(at)vnur.org