Snappertunadagens fornmarknad ordnas årligen första lördagen i augusti kl 10-14 på slottsängen vid Raseborgs slott.

Fritt inträde.

Arr. Snappertuna byaråd rf tillsammans med ett tiotal föreningar och tjugotal privata aktörer. 

Program 2017: Huvudartist Arne Alligator, sång och musik, trubaduruppträdande folkdans, stort lotteri, festkåseri av Sture Lindholm. 

Snappertunadagen 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006